Odborníci na reality - Sedlčany

Vítáme Vás na stránkách tradiční realitní kanceláře REALCONSULT SEDLČANY


Ryze česká renomovaná realitní kancelář REALCONSULT SEDLČANY Vám nabízí  tyto komplexní realitní služby:

- zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí: rodinný dům, byt, chata, chalupa, pozemek, garáž, zemědělský objekt, komerční objekt, komerční prostor       
- sepis smluv: kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, směnná smlouva, věcná břemena, plná moc, zajištění geometrického plánu
- oceňování rezidenčních a komerčních nemovitostí: tržní odhad (analýza) o ceně obvyklé pro bankovní úvěrové řízení, odborné vyjádření k obvyklé ceně nemovitosti pro dědické řízení

- zápis staveb do katastru nemovitostí

 

Serióznost, profesionálnost, diskrétnost a osobní přístup k zákazníkovi jsou naší prioritou. Pokud chcete zajistit prodej či pronájem Vaší nemovitosti, svěřte ji odborníkům se znalostí realitního trhu a my se Vám postaráme o bezproblémový průběh celého obchodu. Nesnažíme se pouze nemovitost nabízet, ale prodat či pronajmout. Prodat nemovitost znamená, že zastřešíme obchodní případ tak, že na základě uzavřené kupní smlouvy strana kupující uhradí straně prodávající kupní cenu, na stranu kupující se provede vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy.

 

Naše provize při prodeji nemovitosti obsahuje: jednání s vlastníkem nemovitosti (stranou prodávající) a uzavření smlouvy o poskytování realitních služeb, prohlídka prodávané nemovitosti  se stanovením reálné ceny, výpis z katastru nemovitostí (dálkový přístup), katastrální mapa za účelem ověření právních vztahů o prodávané nemovitosti v návaznosti na přístup k nemovitosti, jednání s úřady a bankami, prezentace vlastních internetových stránek www.realitysoukup.cz, inzerce na odborném realitním serveru www.reality.cz, vysoký ranking ve vyhledávači www.google.cz, inzerce na informační tabuli umístěné na náměstí TGM v Sedlčanech, v tištěných mediích, provozní náklady - cestovné, internetová realitní prezentace, licence za provoz oceňovacích programů pro rezidenční a komerční nemovitosti, vedení účetnictví, další provozní náklady realitní kanceláře, databáze poptávajících po konkrétní nemovitosti, prohlídky nemovitostí a jednání se zájemci o koupi, informování strany prodávající o stavu zakázky, aktualizace ceny, zajištění kupce formou složení blokovacího depozita, zajištění tržního odhadu (analýzy) pro bankovní úvěrové řízení, sepis kupní smlouvy s návazností na financování nemovitosti, sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zajištění úschovy kupní ceny, podání kupní smlouvy na příslušném katastrálním pracovišti, předání nemovitosti s přepisem energií, zpracování daňového přiznání a jeho podání na příslušném finančním úřadě. Výše provize při prodeji nemovitosti se odvíjí zejména od náročnosti celé zakázky a od reálné ceny nemovitosti, provizi uplatňujeme až při zajištění kupce, provizi hradí strana prodávající

 

Naše provize při pronájmu nemovitosti obsahuje: prohlídka pronajímané nemovitosti s vlastníkem nemovitosti (pronajímatelem) za účelem stanovení reálné ceny za pronájem, prezentace vlastních internetových stránek www.realitysoukup.cz, inzerce na odborném realitním serveru www.reality.cz, na informační tabuli umístěné na náměstí TGM v Sedlčanech, v tištěných mediích, databáze poptávajících po konkrétní nemovitosti, prohlídky nemovitosti se zájemci o pronájem, cestovné, informování pronajímatele o stavu zakázky, zajištění nájemce, sepis nájemní smlouvy. Výše provize při pronájmu nemovitosti se pohybuje ve výši měsíčního tržního nájemného, provizi hradí pronajímatel